Termeni si Conditii

Bun venit și vă mulțumim pentru interesul dvs. față de www.roomzia.ro („ROOMZIA”, sau „noi”) și serviciile noastre oferite prin intermediul site-ului web. Următorii termeni și condiții sunt un contract obligatoriu din punct de vedere juridic între dvs. și ROOMZIA, cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciului.

Site-ul www.roomzia.ro este proprietatea SC ROOMZIA SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.roomzia.ro, numit generic in continuare ROOMZIA.
Accesul și utilizarea site-ului www.roomzia.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, interacțiunea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

ACCES
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații despre produsele și serviciile prezentate pe ROOMZIA. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisa.
ROOMZIA nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
Prin termenul „utilizator” al acestui site se intelege orice persoana fizica sau juridica care va accesa acest site.

DREPTURI DE AUTOR, MARCA SI PROPRIETATE INTELECTUALA
ROOMZIA ofera acces liber la site-ul www.roomzia.ro si va autorizeaza sa vizualizati, imprimati si sa transmiteti informatii existente pe site doar in scopuri personale, noncomerciale.
Dreptul de copyright pentru informatiile existente pe acest site este detinut de ROOMZIA sau de partenerii sai. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara permisiunea anterioara explicita, prin acord scris al ROOMZIA sau al partenerilor sai.
Continutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale, in forma in care sunt prezentate pe site, sunt protejate de legea dreptului de autor si sunt proprietatea ROOMZIA sau a partenerilor sai.
Este interzisa crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. In situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al ROOMZIA, ROOMZIA nu își asuma responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de ROOMZIA și își rezerva dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul sau prealabil.

ROOMZIA sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. ROOMZIA nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. ROOMZIA nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice paguba sau pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de ROOMZIA prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuala, implică răspunderea civila sau penala pentru astfel de acțiuni.
ROOMZIA își rezerva dreptul de a impiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada ca scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita ROOMZIA sau partenerii sai, produsele, serviciile și angajații acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenta instantelor de drept comun din România.

REGULI DE UTILIZARE:
Nu sunt permise:
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționă în acest scop;
– încercarea de a scană, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem aferent site-ului www.roomzia.ro sau infrastructurii ROOMZIA sau a partenerilor săi, sau accesarea oricăror servere sau servicii ROOMZIA care nu sunt publice, fără autorizație;
– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau asupra site-ului www.roomzia.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după șine răspunderea civilă sau penală. ROOMZIA va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de acțiuni.

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
ROOMZIA își rezervă dreptul de a modifică sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.
ROOMZIA nu este răspunzător față de utilizator, orice tertă persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
ROOMZIA poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:
-utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. ROOMZIA este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.
ROOMZIA nu oferă nici o garanție că:
-informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră ;
-serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
-rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
-calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
-orice eroare de program va fi corectată.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.
Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul www.roomzia.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
ROOMZIA nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă ROOMZIA a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
-utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
-costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul ROOMZIA;
-acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
-declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
-orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de ROOMZIA, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa hello@roomzia.ro.
Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. ROOMZIA își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.
ROOMZIA nu cere utilizatorilor informații personale prin intermediul unei corespondențe nesolicitate de aceștia. Orice tip de corespondența care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informații personale trebuie considerat un fals și raportat către ROOMZIA prin intermediul formularului de contact accesibil pe site.
Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. ROOMZIA nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului sau.